Aplikovaná informatika a řízení

Libor Novotný

Aplikovaná informatika a řízení je velmi komplexní obor. Naučíš se od principu fungování senzorů po jejich konkrétní aplikace, ať už při programování mikroprocesorů nebo PLC. Zároveň budeš mít strojařské konstrukční předměty. V době kdy se stále častěji mluví o Industry 4.0 si nemůžeš vybrat lepší obor.

Libor Novotný

Chceš vědět více?

Klasické programování je sice fajn, ale tebe bere spíš něco víc praktického? Tak uplatni své IT znalosti ve strojírenství! Naučíš se práci s výpočetní a řídicí technikou a budeš se věnovat aplikaci IT techniky, jako jsou databázové systémy, systémy CAD/CAM, navrhování, provoz a správa počítačových sítí a telekomunikace. V oblasti automatizace a řízení se pak během studia zaměříš na moderní technické prostředky automatizace včetně neprůmyslových automatizačních a zabezpečovacích systémů.

Co tě čeká během studia?

Máš před sebou tříleté studium rozdělené do šesti semestrů. V prvním ročníku budeš studovat Strojírenství, které je společné pro více studií nabízených na FSI. (Pozn.: Na Strojírenství je třeba podat přihlášku. Přihláška přímo na Aplikovanou informatiku a řízení není možná.)

Po ukončení prvního obecně zaměřeného ročníku tvoří hlavní náplň studia předměty související s informačními technologiemi a automatizací.

Zajímá tě přesná skladba předmětů v jednotlivých semestrech a ročnících? Kompletní přehled prvního ročníku najdeš zde a vyšších ročníků najdeš zde.

Uvažuješ o studiu v zahraničí?

Ústav automatizace a informatiky FSI, který garantuje studium, má kontakty s řadou renomovaných zahraničních univerzit, např. v Rakousku, Norsku, Finsku, Irsku, Velké Británii, Německu, Chorvatsku i Slovensku.

Co tě čeká po ukončení studia?

Absolventi mají široké možnosti uplatnění ve všech oblastech hospodářství, ve státní správě a ve firmách zabývajících se vývojem softwaru, prodejem programů a počítačů, projektováním regulačních a řídicích systémů, zaváděním a správou počítačových sítí.

SAMOZŘEJMĚ MÁŠ TAKÉ MOŽNOST pokračovat v navazujícím magisterského studiu a získat titul inženýr.

Máš zájem studovat Aplikovanou informatiku a řízení? Pak si podej E-přihlášku:

Podat přihlášku

Tab 1 - B-AIŘ

 1. Od 1. ledna 2020 do 14. srpna 2020 si podej e-prihlasku.
 2. Nezapomeň včas uhradit poplatek! (Veškeré podklady k platbě zjistíš v e-prihlasce.)
 3. Připrav se na přijímačky! Přijímací zkouška je písemná z matematiky a fyziky. Rozsah odpovídá učivu střední školy. Máš možnost přihlásit se do přípravných kurzů matematiky a fyziky, které pořádáme.
 4. Přijímačky se budou konat 15. až 18. června 2020. Nejméně jeden měsíc před termínem od nás obdržíš pozvánku. (Případnou omluvu nepřítomnosti je třeba podat písemně na studijní oddělení FSI VUT v Brně. Omluvený uchazeč může zkoušku vykonat v náhradním termínu 24. června 2020.)
 5. Vzhledem ke komplikacím, která letošní mimořádná situace přinesla studentům závěrečných ročníků středních škol, je příjímací zkouška do všech oborů prominuta.

Tab 2 - B-AIŘ

Ano, pokud splňuješ alespoň jednu z následujících podmínek:

 • V roce 2020 studuješ v posledním ročníku střední školy a přitom dosáhneš studijního průměru do 2,4. (Studijní průměr se vypočítá jako aritmetický průměr z aritmetických průměrů známek na závěrečných vysvědčeních 1., 2. a 3. ročníku a na pololetním vysvědčení 4. ročníku střední školy.)
 • U maturity v roce 2020 dosáhneš v matematice nebo fyzice klasifikace výborně nebo chvalitebně.
 • V Národní srovnávací zkoušce z matematiky v roce 2020 se umístíš mezi 50 % nejlepších.
 • V roce 2020 uspěješ ve výběrové zkoušce ze středoškolské matematiky v rámci nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky (nazývané Matematika+).
 • Dosáhneš alespoň 50 % bodů v závěrečném testu konaném v roce 2019 v rámci přípravného kurzu matematiky nebo v rámci přípravného kurzu fyziky na FSI.
 • Patříš mezi nejlepší týmy, které se účastnily soutěží pořádaných fakultou (Internetová matematická olympiáda, Roboti@fsi).
 • Jsou i další možnosti. Přesné znění podmínek najdeš na www.fme.vutbr.cz.
 • Vzhledem ke komplikacím, která letošní mimořádná situace přinesla studentům závěrečných ročníků středních škol, je příjímací zkouška do všech oborů prominuta.

Máš další dotazy?

 • Pošli dotaz na studijní oddělení: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Pošli zprávu přes facebook