Energetika, procesy a živ. prostředí

kucera

Studium na Energetickém ústavu je rozhodně dobrou volbou, která je odměněna skvělým uplatněním ve smysluplném oboru. Obzvláště dnes, kdy energetika v Evropě a ve světě čelí obrovským výzvám. Dokud nesestrojíme perpetuum mobile, bude odborníků z EÚ potřeba. Taková eventualita není v nejbližší době moc pravděpodobná :-)

Jan Kučera

Chceš vědět více?

Životní prostředí a jeho ochrana, ale i ekologická výroba energie ti nedá spát? Spoj své zájmy a přihlas se ke studiu Energetiky, procesů a životního prostředí. Naučíme tě něco z jaderné a tepelné energetiky a základů procesního inženýrství v chemické, potravinářské a spotřební chemii, budeš se také zabývat hlouběji tématem ekologie.

Co tě čeká během studia?

Máš před sebou tříleté studium rozdělené do šesti semestrů, ve kterých se zaměříš na zvládnutí teoretických základů tepelných a jaderných energetických zařízení a základů procesního inženýrství v oblasti chemické, potravinářské a spotřební. Velkou pozornost budeš věnovat ekologickým aspektům. Odborné exkurze tě zavedou do významných českých i zahraničních energetických podniků.

DŮLEŽITÉ:

 • Připravuje se převod oboru Energetika, procesy a životní prostředí na program Energetika. Obsah studia si odpovídá.
 • Přihlášku budeš podávat na program a obor Strojírenství. Přihláška přímo na Energetiku, procesy a životní prostředí není možná. 

Uvažuješ o studiu v zahraničí?

Pokud budeš mít dobré výsledky, můžeš jeden až dva semestry prožít v zahraničí na některé z partnerských evropských univerzit, např. ve Švédsku.

Co tě čeká po ukončení studia?

Tepelná energie byla, je a bude páteří ekonomiky. O energetiky či techniky prostředí je obrovský zájem na trhu práce. Uplatnění můžeš najít v podnicích energetického strojírenství (ve vývoji, projekci, konstrukci, výrobě, montáži či zkušebnictví), v řízení provozu energetiky, v ústavech a institucích státní správy, které se zabývají péčí o životní prostředí a spotřebu energie, i u soukromých firem, které podnikají v energetice nebo např. v chemickém a potravinářském průmyslu.

Ale také máš MOŽNOST VE STUDIU POKRAČOVAT! Na strojárně můžeš titul inženýr získat v jednom z navazujících magisterských studií..

Máš zájem studovat Energetiku, procesy a živ. prostředí? Pak si podej E-přihlášku:

Podat přihlášku

Tab 1 - B-EPP

 1. Od 1. ledna 2020 do 14. srpna 2020 si podej e-prihlasku.
 2. Nezapomeň včas uhradit poplatek! (Veškeré podklady k platbě zjistíš v e-prihlasce.)
 3. Připrav se na přijímačky! Přijímací zkouška je písemná z matematiky a fyziky. Rozsah odpovídá učivu střední školy. Máš možnost přihlásit se do přípravných kurzů matematiky a fyziky, které pořádáme.
 4. Přijímačky se budou konat 15. až 18. června 2020. Nejméně jeden měsíc před termínem od nás obdržíš pozvánku. (Případnou omluvu nepřítomnosti je třeba podat písemně na studijní oddělení FSI VUT v Brně. Omluvený uchazeč může zkoušku vykonat v náhradním termínu 24. června 2020.)
 5. Vzhledem ke komplikacím, která letošní mimořádná situace přinesla studentům závěrečných ročníků středních škol, je příjímací zkouška do všech oborů prominuta.

Tab 2 - B-EPP

Ano, pokud splňuješ alespoň jednu z následujících podmínek:

 • V roce 2020 studuješ v posledním ročníku střední školy a přitom dosáhneš studijního průměru do 2,4. (Studijní průměr se vypočítá jako aritmetický průměr z aritmetických průměrů známek na závěrečných vysvědčeních 1., 2. a 3. ročníku a na pololetním vysvědčení 4. ročníku střední školy.)
 • U maturity v roce 2020 dosáhneš v matematice nebo fyzice klasifikace výborně nebo chvalitebně.
 • V Národní srovnávací zkoušce z matematiky v roce 2020 se umístíš mezi 50 % nejlepších.
 • V roce 2020 uspěješ ve výběrové zkoušce ze středoškolské matematiky v rámci nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky (nazývané Matematika+).
 • Dosáhneš alespoň 50 % bodů v závěrečném testu konaném v roce 2020 v rámci přípravného kurzu matematiky nebo v rámci přípravného kurzu fyziky na FSI.
 • Patříš mezi nejlepší týmy, které se účastnily soutěží pořádaných fakultou (Internetová matematická olympiáda, Roboti@fsi).
 • Jsou i další možnosti. Přesné znění podmínek najdeš na www.fme.vutbr.cz.
 • Vzhledem ke komplikacím, která letošní mimořádná situace přinesla studentům závěrečných ročníků středních škol, je příjímací zkouška do všech oborů prominuta.

Máš další dotazy?

 • Pošli dotaz na studijní oddělení: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Pošli zprávu přes facebook