Fyzikální inženýrství a nanotechnologie

Bukvisova

„Vždy mě zajímala fyzika a matematika, ale nechtěla jsem zůstat jen u teorie. Na ÚFI je přátelský kolektiv a panuje zde příjemná atmosféra. Všichni studenti mají možnost se aktivně zapojit do výzkumu ve skvěle vybavených laboratořích CEITEC Nano a specializací je na výběr opravdu hodně.

Kristýna Bukvišová

Chceš vědět více?

Rozšířit a propojit matematické a fyzikální znalosti můžeš studiem Fyzikálního inženýrství a nanotechnologie. Získáš široký rozhled a znalosti přesahující jeden obor. Moderní technologie (pokročilé materiálové technologie, nanotechnologie,…) jsou neustále skloňovaným pojmem. Nanotechnologie se uplatňují v elektronice, zdravotnictví, ve strojírenství, v optice, ale např. i oděvním průmyslu. Jejich zvládnutí vyžaduje rozsáhlé mezioborové znalosti a ty si je osvojíš.

Co tě čeká během studia?

Studium je rozděleno do tří let, tedy šesti semestrů. Studium zajišťuje Ústav fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně a má mezioborový charakter, je spojením inženýrského a fyzikálního vzdělávání.
Volbou bakalářské práce si zvolíš zaměření na jeden ze dvou směrů: inženýrská optika nebo fyzika a inženýrství povrchů a tenkých vrstev a nanotechnologie.

Zajímá tě přesná skladba předmětů v jednotlivých semestrech a ročnících? Kompletní přehled prvního ročník najdeš zde, vyšších ročníků zde.

A jsou mezi námi i studenti s básnickými schopnosti. :)
Máš-li dobrou hlavu,
a chuť nezapadnout v davu,
přidej se k nám do ústavu.
Fyziku ještě nemáš v malíčku,
však vykouzlí Ti úsměv v ksichtíčku.
Tady uspokojíš svou hlavičku!
Nemusíš být Einstein, stačí, když Tě baví,
vždyť kantoři jsou tady taky hraví.
Ovšem klesne-li úsměv, ztěžknou nohy,
nic neřešíme: jdeme do hospody.
Vždyť je tady sranda a dobrá banda!

Uvažuješ o studiu v zahraničí?

V tom případě si naplánuj pokračovat ve studiu! Všichni studenti navazujícího magisterského studia, kteří jsou jazykově solidně vybaveni, absolvují celý letní semestr prvního ročníku na některé vysoké škole v zahraničí (Anglie, Francie, Holandsko, Německo, Rakousko).

Co tě čeká po ukončení studia?

Odborník, který zvládl problematiku více oborů, je samozřejmě velmi žádaný! Uplatnění najdeš v konstrukčních kancelářích, ve firmách, které se zabývají vývojem a výrobou fyzikálních přístrojů (např. elektronových mikroskopů) nebo působí v high-tech oborech zaměřených na vývoj moderních technologii, včetně nanotechnologií, v metrologických laboratořích a zkušebnách.

PŘEDEVŠÍM VŠAK MŮŽEŠ pokračovat v navazujícím magisterském studiu, které nabízí v podstatě neomezené možnosti. :)

Máš zájem studovat Fyzikální inženýrství a nanotechnologie? Pak si podej E-přihlášku:

Podat přihlášku

Tab 1 - B-FIN

 1. Od 1. ledna 2020 do 14. srpna 2020 si podej e-prihlasku.
 2. Nezapomeň včas uhradit poplatek! (Veškeré podklady k platbě zjistíš v e-prihlasce.)
 3. Připrav se na přijímačky! Přijímací zkouška je písemná z matematiky a fyziky. Rozsah odpovídá učivu střední školy. Máš možnost přihlásit se do přípravných kurzů matematiky a fyziky, které pořádáme.
 4. Přijímačky se budou konat 15. až 18. června 2020 Nejméně jeden měsíc před termínem od nás obdržíš pozvánku. (Případnou omluvu nepřítomnosti je třeba podat písemně na studijní oddělení FSI VUT v Brně. Omluvený uchazeč může zkoušku vykonat v náhradním termínu 24. června 2020.)
 5. Vzhledem ke komplikacím, která letošní mimořádná situace přinesla studentům závěrečných ročníků středních škol, je příjímací zkouška do všech oborů prominuta.

Tab 2 - B-FIN

Ano, pokud splňuješ alespoň jednu z následujících podmínek:

 • V roce 2020 studuješ v posledním ročníku střední školy a přitom dosáhneš studijního průměru do 1,8. (Studijní průměr se vypočítá jako aritmetický průměr z aritmetických průměrů známek na závěrečných vysvědčeních 1., 2. a 3. ročníku a na pololetním vysvědčení 4. ročníku střední školy.)
 • U maturity v roce 2020 dosáhneš v matematice nebo fyzice klasifikace výborně nebo chvalitebně.
 • V Národní srovnávací zkoušce z matematiky v roce 2020 se umístíš mezi 50 % nejlepších.
 • V roce 2020 uspěješ ve výběrové zkoušce ze středoškolské matematiky v rámci nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky (nazývané Matematika+).
 • Dosáhneš alespoň 50 % bodů v závěrečném testu konaném v roce 2020 v rámci přípravného kurzu matematiky nebo v rámci přípravného kurzu fyziky na FSI.
 • Patříš mezi nejlepší týmy, které se účastnily soutěží pořádaných fakultou (Internetová matematická olympiáda, Roboti@fsi).
 • Jsou i další možnosti. Přesné znění podmínek najdeš na www.fme.vutbr.cz.
 • Vzhledem ke komplikacím, která letošní mimořádná situace přinesla studentům závěrečných ročníků středních škol, je příjímací zkouška do všech oborů prominuta.

Máš další dotazy?

 • Pošli dotaz na studijní oddělení: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Pošli zprávu přes facebook