Profesionální pilot

Filip Sklenář

Takhle může vypadat tvoje kancelář!

Filip Sklenář

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prohánět se v oblacích jako pasažér je sice hezké, ale sedět za kniplem, to je teprve nádhera a zodpovědnost! U nás na strojárně se můžeš stát dopravním pilotem za pár let. Poskytneme ti teoretické znalosti podle evropských směrnic, které jsou nutné pro složení odborných zkoušek. Praktický pilotní výcvik pak probíhá ve spolupráci s leteckou školou a studenti si ho hradí sami. Absolventi po složení všech potřebných zkoušek získávají průkaz způsobilosti obchodního pilota (CPL) s kvalifikací létání podle přístrojů (IR).

Co tě čeká během studia?

Máš před sebou tříleté studium rozdělené do šesti semestrů. Podmínkou pro pokračování studia ve druhém ročníku je: být držitelem licence soukromého pilota PPL(A). Studium ve druhém a třetím ročníku je již zaměřeno pouze na teoretickou přípravu pro získání licence dopravní pilot ATPL(A).

DŮLEŽITÉ:
Přihlášku budeš podávat na program a obor Strojírenství. Přihláška přímo na Profesního pilota není možná.

Studium garantuje Letecký ústav FSI VUT v Brně.

Uvažuješ o studiu v zahraničí?

V rámci výměnného programu ERASMUS+ mají studenti možnost studovat na partnerských zahraničích technických univerzitách. Pokud budeš mít zájem, poskytneme ti informace o konkrétních pobytech a také doporučíme, kdy nejlépe vzhledem k časovým nárokům studia pobyt zařadit.

Co tě čeká po ukončení studia?

Jak profesionální pilot najdeš uplatnění u leteckých společností v České republice i v zemích Evropy, které provozují leteckou obchodní dopravu nebo některou z ostatních druhů leteckých prací, jako např. aerotaxi, zemědělské letecké práce, letecké výcviky, letecká záchranná a pátrací služba, hlídkovací a hasicí práce, letecké policejní služby.

TAKÉ MOŽNOST MÁŠ pokračovat v navazujícím magisterského studiu a získat titul inženýr.

Máš zájem studovat Profesionálního pilota? Pak si podej E-přihlášku:

Podat přihlášku

Tab 1 - B-PRP

 1. Od 1. ledna do 14. srpna 2020 si podej e-prihlasku.
 2. Nezapomeň včas uhradit poplatek! (Veškeré podklady k platbě zjistíš v e-prihlasce.)
 3. Připrav se na přijímačky! Přijímací zkouška je písemná z matematiky a fyziky. Rozsah odpovídá učivu střední školy. Máš možnost přihlásit se do přípravných kurzů matematiky a fyziky, které pořádáme.
 4. Přijímačky se budou konat 15. až 18. června 2020. Nejméně jeden měsíc před termínem od nás obdržíš pozvánku. (Případnou omluvu nepřítomnosti je třeba podat písemně na studijní oddělení FSI VUT v Brně. Omluvený uchazeč může zkoušku vykonat v náhradním termínu 24. června 2020.)
 5. Vzhledem ke komplikacím, která letošní mimořádná situace přinesla studentům závěrečných ročníků středních škol, je příjímací zkouška do všech oborů prominuta.

Tab 2 - B-PRP

Ano, pokud splňuješ alespoň jednu z následujících podmínek:

 • V roce 2020 studuješ v posledním ročníku střední školy a přitom dosáhneš studijního průměru do 2,4. (Studijní průměr se vypočítá jako aritmetický průměr z aritmetických průměrů známek na závěrečných vysvědčeních 1., 2. a 3. ročníku a na pololetním vysvědčení 4. ročníku střední školy.)
 • U maturity v roce 2020 dosáhneš v matematice nebo fyzice klasifikace výborně nebo chvalitebně.
 • V Národní srovnávací zkoušce z matematiky v roce 2020 se umístíš mezi 50 % nejlepších.
 • V roce 2020 uspěješ ve výběrové zkoušce ze středoškolské matematiky v rámci nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky (nazývané Matematika+).
 • Dosáhneš alespoň 50 % bodů v závěrečném testu konaném v roce 2020 v rámci přípravného kurzu matematiky nebo v rámci přípravného kurzu fyziky na FSI.
 • Patříš mezi nejlepší týmy, které se účastnily soutěží pořádaných fakultou (Internetová matematická olympiáda, Roboti@fsi).
 • Jsou i další možnosti. Přesné znění podmínek najdeš na www.fme.vutbr.cz.
 • Vzhledem ke komplikacím, která letošní mimořádná situace přinesla studentům závěrečných ročníků středních škol, je příjímací zkouška do všech oborů prominuta.

Máš další dotazy?

 • Pošli dotaz na studijní oddělení: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Pošli zprávu přes facebook