Průmyslový design ve strojírenství

Skřivánek

Nosíš v hlavě nápady nebo si jen tak kreslíš a chtěl bys to nějak zúročit? Máš rád umění, ale zároveň tě zajímá, jak věci fungují? Průmyslový design ve strojírenství je ta správná volba. Naučíš se vše potřebné k návrhu kompletního produktu nebo stroje. Během studia budeš mít příležitost spolupracovat s firmami nebo třeba poznat svět na Erasmu. Přidej se k nám a staň se taky designérem!

Tom Skřivánek

Chceš vědět více?

Chceš svůj výtvarný talent zužitkovat jinak než na klasické umělecké dráze? Čistě praktické využití nejen ve strojírenství nabízí studium Průmyslového designu ve strojírenství. Na začátku budeš procházet společným strojírenským základem. Získaš tak schopnosti navrhovat nejen pěkné, ale i praktické a funkční věci. Profíci tě zasvětí do oblastí domácích spotřebičů a elektroniky, dopravní techniky, ale také do interiérového designu a mnoha dalších oblastí každodenního života.

 

Co tě čeká během studia?

Studium je rozděleno do tří let, tedy šesti semestrů. Studium zajišťuje Odbor průmyslového designu Ústavu konstruování FSI VUT v Brně.

Průmyslový design ve strojírenství v sobě kloubí techniku, umění i vědu. Těšit se můžeš na základní předměty strojního inženýrství, základní disciplíny výtvarně-designérské (kresba, modelování, písmo, ateliérová tvorba, ergonomie ad.), předměty počítačové grafiky a informačních technologií (2D, 3D, modelování, animace).

Před přijímacími zkouškami je třeba složit zkoušky talentové, konají se 24. dubna 2020.

Zajímá tě skladba předmětů v jednotlivých semestrech a ročnících? Přehled předmětů prvního ročníku najdeš zde, vyších ročníků zde.

Uvažuješ o studiu v zahraničí?

Odbor průmyslového designu úzce spolupracuje s partnerskými školami ze Slovenska, Skotska, Rakouska a Nizozemí, ale také z Asie a Ameriky. Jsme zapojeni do mezinárodní sítě škol průmyslového designu.

 

Co tě čeká po ukončení studia?

Máš veškeré předpoklady k práci v designérských, projekčních a reklamních studiích.

ALE MÁŠ TAKÉ otevřenou možnost získat úplné designérské vzdělání v navazujícím stupni studia na strojárně, ale i na jiných univerzitách.

Na tento obor není možné momentálně PODAT PŘIHLÁŠKU. Přihlášení bude možné od 1. 1. 2021.

Tab 1 - B-PDS

 1. Od 1. ledna 2020 do 31. března 2020 si podej e-prihlasku.
 2. Nezapomeň včas uhradit poplatek! (Veškeré podklady k platbě zjistíš v e-prihlasce.)
 3. Připrav se na talentové zkoušky, které se konají 24. dubna 2020 (v letošním roce distanční formou).
 4. Připrav se na přijímačky! Přijímací zkouška je písemná z matematiky a fyziky. Rozsah odpovídá učivu střední školy. Máš možnost přihlásit se do přípravných kurzů matematiky a fyziky, které pořádáme.
 5. Přijímačky se budou konat 15. až 18. června 2020. (Případnou omluvu nepřítomnosti je třeba podat písemně na studijní oddělení FSI VUT v Brně. Omluvený uchazeč může zkoušku vykonat v náhradním termínu 24. června 2019.)
 6. S ohledem na mimořádnou situaci v roce 2020 a mimořádná opatření vlády, na jejichž základě nelze konat původně plánovanou přijímací zkoušku, děkan Fakulty strojního inženýrství přijímací zkoušku promíjí. Přijetí ke studiu probíhá na základě dubnové distanční talentové zkoušky.

Tab 2 - B-PDS

Ano, pokud splňuješ alespoň jednu z následujících podmínek:

 • V roce 2020 studuješ v posledním ročníku střední školy a přitom dosáhneš studijního průměru do 2,4. (Studijní průměr se vypočítá jako aritmetický průměr z aritmetických průměrů známek na závěrečných vysvědčeních 1., 2. a 3. ročníku a na pololetním vysvědčení 4. ročníku střední školy.),
 • U maturity v roce 2020 dosáhneš v matematice nebo fyzice klasifikace výborně nebo chvalitebně,
 • V Národní srovnávací zkoušce z matematiky v roce 2020 se umístíš mezi 50 % nejlepších.
 • V roce 2020 uspěješ ve výběrové zkoušce ze středoškolské matematiky v rámci nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky (nazývané Matematika+),
 • Dosáhneš alespoň 50 % bodů v závěrečném testu konaném v roce 2020 v rámci přípravného kurzu matematiky nebo v rámci přípravného kurzu fyziky na FSI,
 • Patříš mezi nejlepší týmy, které se účastnily soutěží pořádaných fakultou (Internetová matematická olympiáda, Roboti@FSI),
 • Jsou i další možnosti. Přesné znění podmínek najdeš na www.fme.vutbr.cz.

bude ti prominuta obecná část přijímací zkoušky. Prominutí se nevztahuje na zkoušku talentovou.

Vzhledem ke komplikacím, která letošní mimořádná situace přinesla studentům závěrečných ročníků středních škol, byla obecná část příjímací zkoušky zrušena. Přijetí ke studiu probíhá na základě dubnové distanční talentové zkoušky.

Máš další dotazy?

 • Pošli dotaz na studijní oddělení: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Pošli zprávu přes facebook