Výrobní technika

Martin Knobloch

Až během studia dvojitého diplomu jsem se naučil plynně německy. Plynulá angličtina je standardem, němčina ve spojení se strojařinou pak otvírá zajímavé příležitosti. Učit se jazyk při práci, na to už je pozdě. Srovnání se zahraniční univerzitou mi ukázalo, že se v Brně učí dobrá technika a nabyté znalosti mohu dobře prodat v zahraničí. Díky studiu na TU Chemnitz a obhajobě diplomky v němčině pak byla nabídka práce v zahraničí logickým zakončením celého studia.

Martin Knobloch

Chceš vědět více?

Zajímáš se o techniku a současně si uvědomuješ, jak důležité jsou jazyky? Vidíš svou budoucnost v mezinárodní strojírenské společnosti na významné pozici? Uvědomuješ si propojenost českého trhu s trhy německy mluvících zemí? Jeden český diplom se ti zdá málo? V tom případě je pro tebe „to pravé“ česko-německé bakalářské studium Výrobní technika s dvojím diplomem.

Co tě čeká během studia?

Podmínkou zahájení studia je dobrá znalost němčiny, odpovídající alespoň úrovni B2, lépe C1.  Během studia získáš znalosti ze všech základních strojírenských technických disciplín: konstruování, kvality, technologie, bezpečnosti, metrologie, logistiky, ekologie, průmyslového managementu apod. 
Jako student česko-německého studia s dvojím diplomem budeš studovat současně na dvou evropských vysokých školách – u nás na strojárně a v Německu na Technische Universität Chemnitz. První ročník budeš studovat v Brně, druhý v Chemnitz, třetí opět v Brně. Studium ukončíš obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou před společnou česko-německou komisí. Můžeš si vybrat, zda budeš psát závěrečnou práci v češtině a obhajovat u nás, nebo v němčině s obhajobou na TU Chemnitz. Výsledkem tvého tříletého studia bude získání dvou diplomů – českého a německého.

Zajímá tě přesná skladba předmětů v jednotlivých semestrech a ročnících? Kompletní přehled prvního ročníku najdeš zde a vyšších ročníků najdeš zde

Uvažuješ o studiu v zahraničí?

Studium v zahraničí je nedílnou součástí. Druhý ročník prožiješ na technické univerzitě v Německu. A jak je to s financemi? Na tento roční zahraniční pobyt můžeš požádat o finanční podporu, například z programu ERASMUS PLUS.

Co tě čeká po ukončení studia?

Máš velmi široké všeobecné technické vzdělání z oblasti strojírenství. Máš vynikající znalosti němčiny. Máš připravu na práci v mezinárodních, zejména česko-německých týmech, ale především máš možnost ve studiu pokračovat. Přímo se nabízí navazující magisterské česko-německé studium „Výrobní systémy“, opět s dvojitým diplomem. Můžeš si však vybrat i jiné navazující magisterské studium na FSI či TU Chemnitz či jiných univerzitách u nás i v zahraničí.

Máš zájem studovat Výrobní techniku? Pak si podej E-přihlášku:

Podat přihlášku

Tab 1 - B-VYR

 1. Od 1. ledna 2020 do 14. srpna 2020 si podej e-prihlasku.
 2. Nezapomeň včas uhradit poplatek! (Veškeré podklady k paltbě zjistíš v e-prihlasce.)
 3. Připrav se na přijímačky! Přijímací zkouška je písemná z matematiky a fyziky. Rozsah odpovídá učivu střední školy. Máš možnost přihlásit se do přípravných kurzů matematiky a fyziky, které pořádáme.
 4. Přijímačky se budou konat 15. až 18. června 2020. Nejméně jeden měsíc před termínem od nás obdržíš pozvánku. (Případnou omluvu nepřítomnosti je třeba podat písemně na studijní oddělení FSI VUT v Brně. Omluvený uchazeč může zkoušku vykonat v náhradním termínu 24. června 2020.)
 5. Vzhledem ke komplikacím, která letošní mimořádná situace přinesla studentům závěrečných ročníků středních škol, je příjímací zkouška do všech oborů prominuta.

Tab 2 - B-VYR

Ano, pokud splňuješ alespoň jednu z následujících podmínek:

 • V roce 2020 studuješ v posledním ročníku střední školy a přitom dosáhneš studijního průměru do 2,1. (Studijní průměr se vypočítá jako aritmetický průměr z aritmetických průměrů známek na závěrečných vysvědčeních 1., 2. a 3. ročníku a na pololetním vysvědčení 4. ročníku střední školy.)
 • U maturity v roce 2020 dosáhneš v matematice nebo fyzice klasifikace výborně nebo chvalitebně.
 • V Národní srovnávací zkoušce z matematiky v roce 2020 se umístíš mezi 50 % nejlepších nebo v roce 2020 uspěješ ve výběrové zkoušce ze středoškolské matematiky v rámci nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky (nazývané Matematika+).
 • Dosáhneš alespoň 50 % bodů v závěrečném testu konaném v roce 2020 v rámci přípravného kurzu matematiky nebo v rámci přípravného kurzu fyziky na FSI.
 • Patříš mezi nejlepší týmy, které se účastnily soutěží pořádaných fakultou (Internetová matematická olympiáda, Roboti@fsi).
 • Jsou i další možnosti. Přesné znění podmínek najdeš  na www.fme.vutbr.cz.
 • Vzhledem ke komplikacím, která letošní mimořádná situace přinesla studentům závěrečných ročníků středních škol, je příjímací zkouška do všech oborů prominuta.

Máš další dotazy?

 • Pošli dotaz na studijní oddělení: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Pošli zprávu přes facebook