Energetika

kucera

Studium na Energetickém ústavu je rozhodně dobrou volbou, která je odměněna skvělým uplatněním ve smysluplném oboru. Obzvláště dnes, kdy energetika v Evropě a ve světě čelí obrovským výzvám. Dokud nesestrojíme perpetuum mobile, bude odborníků z EÚ potřeba. Taková eventualita není v nejbližší době moc pravděpodobná :-)

Jan Kučera

Chceš vědět více?

Životní prostředí a jeho ochrana, ale i ekologická výroba energie ti nedá spát? Spoj své zájmy a přihlas se ke studiu bakalářského programu Energetika. Naučíme tě něco z jaderné a tepelné energetiky, využití obnovitelných zdrojů i technologií k vytápění a klimatizace, budeš se také zabývat hlouběji tématem ekologie, konkrétně ochranou ovzduší.

Co tě čeká během studia?

Máš před sebou tříleté studium rozdělené do šesti semestrů, ve kterých si nejprve osvojíš základní dovednosti strojních inženýrů (matematika, fyzika, materiály, konstruování, technická mechanika) a od třetího semestru začneš pronikat hlouběji do teoretických základů tepelných a jaderných energetických zařízení a základů techniky prostředí a hydraulických strojů. Velkou pozornost budeš věnovat ekologickým aspektům a získávání elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů. Výuka je teoretická i praktická v laboratořích, odborné exkurze tě zavedou do významných českých i zahraničních energetických podniků, výuku zpestří i odborníci z praxe.

Podrobnější informace o studijním programu získáš také zde nebo přímo pedagoga - garanta studia

Uvažuješ o studiu v zahraničí?

Pokud budeš mít dobré výsledky, můžeš jeden až dva semestry prožít v zahraničí na některé z partnerských evropských univerzit, např. ve Švédsku.

Co tě čeká po ukončení studia?

Energetika byla, je a bude páteří ekonomiky. O absolventky a absolventy z oblasti energetiky či techniky prostředí je obrovský zájem na trhu práce. Uplatnění můžeš najít v podnicích energetického strojírenství (ve vývoji, projekci, konstrukci, výrobě, montáži či zkušebnictví), v řízení provozu energetiky, v ústavech a institucích státní správy, které se zabývají péčí o životní prostředí a spotřebu energie, i u soukromých firem, které podnikají v energetice nebo např. v chemickém a potravinářském průmyslu.

Ale také máš MOŽNOST VE STUDIU POKRAČOVAT! Na strojárně můžeš titul inženýr získat v jednom z navazujících magisterských studií.

Máš zájem studovat Energetiku? Pak si podej E-přihlášku:

Podat přihlášku

Tab 1 - B-EPP

 1. Od 1. ledna 2022 do 31. března 2022 si podej e-prihlasku.
 2. Nezapomeň včas uhradit poplatek! (Veškeré podklady k platbě zjistíš v e-prihlasce.)
 3. Připrav se na přijímačky! Přijímací zkouška je písemná z matematiky a fyziky. Rozsah odpovídá učivu střední školy. Máš možnost přihlásit se do přípravných kurzů matematiky a fyziky, které pořádáme.
 4. Přijímačky se budou konat 14. až 17. června 2022. Nejméně jeden měsíc před termínem od nás obdržíš pozvánku. (Případnou omluvu nepřítomnosti je třeba podat písemně na studijní oddělení FSI VUT v Brně. Omluvený uchazeč může zkoušku vykonat v náhradním termínu 22. června 2022.)

Tab 2 - B-EPP

Ano, pokud splňuješ alespoň jednu z následujících podmínek:

 • V roce 2022 studuješ v posledním ročníku střední školy a přitom dosáhneš studijního průměru do 2,4. (Studijní průměr se vypočítá jako aritmetický průměr z aritmetických průměrů známek na závěrečných vysvědčeních 1., 2. a 3. ročníku a na pololetním vysvědčení 4. ročníku střední školy.)
 • U maturity v roce 2022 dosáhneš v matematice nebo fyzice klasifikace výborně nebo chvalitebně.
 • V Národní srovnávací zkoušce z matematiky v roce 2022 se umístíš mezi 50 % nejlepších.
 • V roce 2022 uspěješ ve výběrové zkoušce ze středoškolské matematiky v rámci nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky (nazývané Matematika+).
 • Dosáhneš alespoň 50 % bodů v závěrečném testu konaném v roce 2022 v rámci přípravného kurzu matematiky nebo v rámci přípravného kurzu fyziky na FSI.
 • Patříš mezi nejlepší týmy, které se účastnily soutěží pořádaných fakultou (Internetová matematická olympiáda, Roboti@fsi).
 • Jsou i další možnosti. Přesné znění podmínek najdeš na www.fme.vutbr.cz.

Máš další dotazy?

 • Pošli dotaz na studijní oddělení: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Pošli zprávu přes facebook