Kvalita, spolehlivost a bezpečnost

Kvalita spolehlivost Rolečková

Díky studiu na strojárně jsem získala spoustu zkušeností a zažila nespočet studentských akcí, ať v rámci školy nebo mimo ni. Super je také široká nabídka sportů. Fakulta mi dokázala ukázat směr, kam se bude vyvíjet moje pracovní kariéra. Také si velmi cením individuálního přístupu vyučujících.

Michaela Rolečková

Chceš vědět více?

Management kvality, spolehlivost, diagnostika, údržba, bezpečnost! To jsou velmi perspektivní obory s velkým nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Staneš se žádaným odborníkem! Během studia se budeš kromě technických předmětů věnovat i specializovaným, jako je management kvality, průmyslová bezpečnost a management rizik. Nezůstane však jen u pouhé teorie, vše si budeš ověřovat přímo v praxi. Své znalosti tak využiješ při řešení problémů přímo v provozu.

Co tě čeká během studia?

Máš před sebou tříleté studium rozdělené do šesti semestrů. V prvním ročníku budeš studovat Strojírenství, které je společné pro více studií nabízených na FSI. (Pozn.: Na Strojírenství je třeba podat přihlášku. Přihláška přímo na Kvalitu, spolehlivost a bezpečnost není možná.)

Po ukončení prvního obecně zaměřeného ročníku tvoří hlavní náplň studia předměty více specializované, jako průmyslová bezpečnost, základy technické diagnostiky, provoz a údržba strojů, průmyslová metrologie, základy spolehlivosti, průmyslová bezpečnost a základy managementu rizik.

Zajímá tě přesná skladba předmětů v jednotlivých semestrech a ročnících? Kompletní přehled prvního ročníku najdeš zde a vyšších ročníků najdeš zde.

 

Uvažuješ o studiu v zahraničí?

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky, který garantuje toto studium, udržuje pracovní kontakty s řadou významných univerzit, kde budeš mít příležitost v rámci programu ERASMUS+ realizovat stáže formou zahraničních studijních pobytů, např. TU Chemnitz, Fraunhofer IWU Chemnitz, TU Wien, Státní technickou univerzitu Iževsk, Hogeschool van Utrecht, ESIEE Paris, Tamperen Teknilinnen Korkeakoulu, Polytechnio Kritis, TU Gratz.

Co tě čeká po ukončení studia?

Získáš široký odborný základ z oblasti strojírenských věd a dále potřebné znalosti a dovednosti v oboru kvality, spolehlivosti a bezpečnosti. Budeš mít příležitost uplatnit se jako technik v různých oblastech průmyslu (technik kvality, spolehlivosti, diagnostiky, údržby a bezpečnosti) nebo i odborník působící ve veřejném sektoru.

SAMOZŘEJMĚ MÁŠ TAKÉ MOŽNOST pokračovat v dvouletém navazujícím magisterském studiu u nás na strojárně a získat titul inženýr.

Máš zájem studovat Kvalitu, spolehlivost a bezpečnost? Pak si podej E-přihlášku:

Podat přihlášku

 

Tab 1 - B-KSB

 1. Od 1. ledna 2022 do 31. března 2022 si podej e-prihlasku.
 2. Nezapomeň včas uhradit poplatek! (Veškeré podklady k platbě zjistíš v e-prihlasce.)
 3. Připrav se na přijímačky! Přijímací zkouška je písemná z matematiky a fyziky. Rozsah odpovídá učivu střední školy. Máš možnost přihlásit se do přípravných kurzů matematiky a fyziky, které pořádáme.
 4. Přijímačky se budou konat 14. až 17. června 2022. Nejméně jeden měsíc před termínem od nás obdržíš pozvánku. (Případnou omluvu nepřítomnosti je třeba podat písemně na studijní oddělení FSI VUT v Brně. Omluvený uchazeč může zkoušku vykonat v náhradním termínu 22. června 2022.)

Tab 2 - B-KSB

Ano, pokud splňuješ alespoň jednu z následujících podmínek:

 • V roce 2022 studuješ v posledním ročníku střední školy a přitom dosáhneš studijního průměru do 2,4. (Studijní průměr se vypočítá jako aritmetický průměr z aritmetických průměrů známek na závěrečných vysvědčeních 1., 2. a 3. ročníku a na pololetním vysvědčení 4. ročníku střední školy.)
 • U maturity v roce 2022 dosáhneš v matematice nebo fyzice klasifikace výborně nebo chvalitebně.
 • V Národní srovnávací zkoušce z matematiky v roce 2022 se umístíš mezi 50 % nejlepších.
 • V roce 2022 uspěješ ve výběrové zkoušce ze středoškolské matematiky v rámci nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky (nazývané Matematika+).
 • Dosáhneš alespoň 50 % bodů v závěrečném testu konaném v roce 2022 v rámci přípravného kurzu matematiky nebo v rámci přípravného kurzu fyziky na FSI.
 • Patříš mezi nejlepší týmy, které se účastnily soutěží pořádaných fakultou (Internetová matematická olympiáda, Roboti@fsi).
 • Jsou i další možnosti. Přesné znění podmínek najdeš na www.fme.vutbr.cz.

Máš další dotazy?

 • Pošli dotaz na studijní oddělení: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Pošli zprávu přes facebook