Matematické inženýrství

Petra Kosová

Matematické inženýrství je dobrá volba pro ty, kteří si nejsou jistí, jestli chtějí studovat matematiku nebo programování. Navíc jsou zde ještě i základy strojírenských předmětů, což se hodí při hledání budoucí práce. Pokračuji v tomto zaměření i na magisterském stupni a plánuji dělat doktorát v aplikované matematice.

Petra Kosová

Chceš vědět více?

Umíš si vše dobře spočítat a matematika je středobodem tvého života? Zajímá tě, jaké má využití? Pak jsi na správném místě, protože v rámci Matematického inženýrství tě naučíme, jak své znalosti využít v informatice a v technických oborech. Projdeš si předměty zaměřenými třeba na programování, konstruování nebo materiálové inženýrství.

Co tě čeká během studia?

Studium trvá tři roky a je rozděleno do šesti semestrů. V prvním ročníku se můžeš těšit např. na předměty: matematická analýza, lineární algebra, obecná algebra, základy programování, konstruktivní a počítačová geometrie, počítačová grafika a programovací techniky.


Zajímá tě přesná skladba předmětů v jednotlivých semestrech a ročnících? Detailní přehled najdeš zde.

Libovolné předměty Matematického inženýrství můžeš studovat v angličtině!

Uvažuješ o studiu v zahraničí?

Během třetího ročníku budeš mít příležitost vycestovat do zahraničí. Ústav matematiky FSI VUT v Brně, který garantuje toto studium, má uzavřenu bilaterální smlouvu v rámci programu ERASMUS+ s univerzitami v Norsku, Itálii, Švédsku, Německu, Rakousku, Francii, Estonsku...

Co tě čeká po ukončení studia?

Díky znalostem matematiky i informatiky o tebe bude zájem nejen ve výrobních podnicích na místech v různých realizačních týmech, v managementu na úrovni nižšího stupně řízení, ve vývoji a kontrole atd., ale také v nevýrobní sféře, např. v oblasti služeb (softwarové firmy apod.) či obchodu.

ANEBO můžeš pokračovat ve studiu na magisterském stupni. Jako inženýr se uplatníš na řídicích pozicích ve výzkumných a vývojových týmech nejrůznějších profesí (strojírenství, elektrotechnika, elektronika, letecký průmysl, apod.) a v softwarových firmách. Obrovskou výhodou bude dobrá orientace v nejmodernějších výpočetních technologiích a dokonalé analytické myšlení, které během studia získáš.

Matematické modely, se kterými se u nás seznámíš, je možné aplikovat v řadě dalších odvětví, například v biologii, lékařství, chemickém průmyslu, apod. Vzhledem k rozsáhlému matematickému vzdělání budeš však mít možnost proniknout i do netechnických oborů jako je například ekonomika, finance, atd.

Máš zájem studovat Matematické inženýrství? Pak si podej E-přihlášku:

Podat přihlášku

Tab 1 - B-MAI

 1. Od 1. ledna 2022 do 31. března 2022 si podej e-prihlasku.
 2. Nezapomeň včas uhradit poplatek! (Veškeré podklady k platbě zjistíš v e-prihlasce.)
 3. Připrav se na přijímačky! Přijímací zkouška je písemná z matematiky a fyziky. Rozsah odpovídá učivu střední školy. Máš možnost přihlásit se do přípravných kurzů, které pořádáme.
 4. Přijímačky se budou konat 14. až 17. června 2022. Nejméně jeden měsíc před termínem od nás obdržíš pozvánku. (Případnou omluvu nepřítomnosti je třeba podat písemně na studijní oddělení FSI VUT v Brně. Omluvený uchazeč může zkoušku vykonat v náhradním termínu 22. června 2022.

Tab 2 - B-MAI

Ano, pokud splňuješ alespoň jednu z následujících podmínek:

 • V roce 2022 studuješ v posledním ročníku střední školy a přitom dosáhneš studijního průměru do 1,8. (Studijní průměr se vypočítá jako aritmetický průměr z aritmetických průměrů známek na závěrečných vysvědčeních 1., 2. a 3. ročníku a na pololetním vysvědčení 4. ročníku střední školy.)
 • U maturity v roce 2022 dosáhneš v matematice nebo fyzice klasifikace výborně nebo chvalitebně.
 • V Národní srovnávací zkoušce z matematiky v roce 2022 se umístíš mezi 50 % nejlepších.
 • V roce 2022 uspěješ ve výběrové zkoušce ze středoškolské matematiky v rámci nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky (nazývané Matematika+).
 • Dosáhneš alespoň 50 % bodů v závěrečném testu konaném v roce 2022 v rámci přípravného kurzu matematiky nebo v rámci přípravného kurzu fyziky na FSI.
 • Patříš mezi nejlepší týmy, které se účastnily soutěží pořádaných fakultou (Internetová matematická olympiáda, Roboti@fsi).
 • Jsou i další možnosti. Přesné znění podmínek najdeš na www.fme.vutbr.cz.

Máš další dotazy?

 • Pošli dotaz na studijní oddělení: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Pošli zprávu přes facebook

Metoda konečných prvků
Příprava přístrojů pro získání obrazů rozložení iontů železa ve sluneční koróně
Prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.
CME – Coronal Mass Ejection
Manipulátor
Obrazová analýza - obraz iontů železa v koróně Slunce
Řešení síťových úloh s náhodnými parametry, které modelují hospodaření s odpady v ČR
Robotický mechanismus
Deterministický chaos - specifické chování nelineárních matematických modelů