Materiálové inženýrství

Matěj Ecler

Materiály jsou všude kolem nás! Baví mě se jimi zabývat, přemýšlet o jejich vlastnotech, využití... Informace, které získám ve škole, mohu také hned prakticky využít při stavbě studentské formule, na které se podílím. 

Matěj Ecler

Chceš vědět více?

Už od dětství tě fascinovalo, z čeho jsou věci složené, co vydrží a z čeho by se daly vyrobit? Co takhle svůj zájem přetavit v profesi studiem Materiálového inženýrství? Budeš čerpat a vycházet z mnoha oborů, především z chemie a fyziky, ale taky zabrousíš třeba do oblasti medicíny, ekologie a ekonomie. Během studia bakaláře se budeš věnovat hlavně keramickým, kovovým a polymerním materiálům, kompozitům, sklu, pryži, plastům, ale i různým přírodním materiálům.

Co tě čeká během studia?

Studium je rozděleno do tří let, tedy šesti semestrů. Během výuky se u materiálů seznámíš s popisem výrobní technologie, popisem a způsobem stanovení fyzikálních, chemických a mechanických vlastností, v jakém vztahu jsou ke struktuře a především, jak tyto informace uplatnit v praxi.
Naučíš se ovládat experimentální techniku, tedy laboratorní přístroje používané v oborech metalografie (světelná a elektronová mikroskopie), mechanické zkoušení, defektoskopie a fyzikální zkoušení (fyzikální a chemická analytika, DTA a dilatometrie aj.).

Zajímá tě přesná skladba předmětů v jednotlivých semestrech a ročnících? Kompletní přehled předmětů 1. ročník najdeš zde, dalších ročníků zde.

Studium garantuje Ústav materiálových věd a inženýrství FSI VUT v Brně.

Uvažuješ o studiu v zahraničí?

Máme uzavřené smlouvy s mnoha univerzitami po celém světě. Pokud budeš mít zájem, poskytneme ti veškeré informace o možnostech studia v zahraničí.

Co tě čeká po ukončení studia?

Staneš se materiálovým specialistou. Ti v konstrukčních týmech řeší otázky volby optimálních materiálů. Budeš umět samostatně řešit problémy spojené s výběrem a užitím materiálů za daných podmínek chování ve strojírenství, metalurgii a v energetickém, dopravním, chemickém, elektrotechnickém aj. průmyslu. Uplatnění můžeš najít také ve zkušebnách materiálů a analytických laboratořích v průmyslových závodech a výzkumných ústavech.

SAMOZŘEJMĚ MÁŠ TAKÉ MOŽNOST pokračovat v dvouletém navazujícím magisterského studiu u nás na strojárně a získat titul inženýr.

Máš zájem studovat Materiálové inženýrství? Pak si podej E-přihlášku:

Podat přihlášku

 

Tab 1 - B-MTI

 1. Od 1.ledna 2022 do 31. března 2022 si podej e-prihlasku.
 2. Nezapomeň včas uhradit poplatek! (Veškeré podklady k platbě zjistíš v e-prihlasce.)
 3. Připrav se na přijímačky! Přijímací zkouška je písemná z matematiky a fyziky. Rozsah odpovídá učivu střední školy. Máš možnost přihlásit se do přípravných kurzů matematiky a fyziky, které pořádáme.
 4. Přijímačky se budou konat 14. až 17. června 2022. Nejméně jeden měsíc před termínem od nás obdržíš pozvánku. (Případnou omluvu nepřítomnosti je třeba podat písemně na studijní oddělení FSI VUT v Brně. Omluvený uchazeč může zkoušku vykonat v náhradním termínu 22. června 2022.)

Tab 2 - B-MTI

Ano, pokud splňuješ alespoň jednu z následujících podmínek:

 • V roce 2022 studuješ v posledním ročníku střední školy a přitom dosáhneš studijního průměru do 2,1. (Studijní průměr se vypočítá jako aritmetický průměr z aritmetických průměrů známek na závěrečných vysvědčeních 1., 2. a 3. ročníku a na pololetním vysvědčení 4. ročníku střední školy.)
 • U maturity v roce 2022 dosáhneš v matematice nebo fyzice klasifikace výborně nebo chvalitebně.
 • V Národní srovnávací zkoušce z matematiky v roce 2022 se umístíš mezi 50 % nejlepších.
 • V roce 2022 uspěješ ve výběrové zkoušce ze středoškolské matematiky v rámci nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky (nazývané Matematika+).
 • Dosáhneš alespoň 50 % bodů v závěrečném testu konaném v roce 2022 v rámci přípravného kurzu matematiky nebo v rámci přípravného kurzu fyziky na FSI.
 • Patříš mezi nejlepší týmy, které se účastnily soutěží pořádaných fakultou (Internetová matematická olympiáda, Roboti@fsi).
 • Jsou i další možnosti. Přesné znění podmínek najdeš na www.fme.vutbr.cz.

Máš další dotazy?

 • Pošli dotaz na studijní oddělení: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Pošli zprávu přes facebook

okm1okp1omdm1osfa1