Mechatronika

kralik

Mám rád, když se věci hýbou, dokud se pohyb netýká i mě. Na mechatronice jsem se naučil, jak spojit programování, elektrotechniku a strojírenství do jednoho funkčního celku. Dozvěděl jsem se, jak něco navrhnout, vytvořit a rozhýbat nejen v počítačových simulacích, ale i v reálném světě.

Jan Králík

Chceš vědět více?

Baví tě elektro, informatika i fyzika? To vše jde skloubit v oboru mechatronika. Je to v současné době velmi atraktivní obor, ve kterém se spojuje studium mechaniky (strojařina), elektrotechniky a informatiky (základní i pokročilé programování). Naučíš se navrhovat mechatronické systémy, které snímají signály z prostředí (teplota, rychlost, zvuk,..), zpracovávají je a vytváří nějaký výstup (pohyb, signál…). Abys mohl navrhnout a sestrojit takový přístroj, tak strávíš spoustu času v laboratořích, které jsou vybaveny tou nejmodernější technikou.

Stále si ještě kladeš otázku, JESTLI MÁ STUDIUM MECHATRONIKY VÝZNAM? Odpověď ti možná přinese srovnání konstrukce osobního auta např. z r. 1969. Elektroinstalace Škody 110 byla poměrně skromná. V současné Oktavii jsou desítky řídicích jednotek propojených kilometry vodičů navzájem mezi sebou i s aktuátory a sensory. A tento princip nahrazování původně čistě mechanických řešení elektrickým aktuátorem a počítačovým řízením najdeš v dnešním světě téměř všude!

Co tě čeká během studia?

Studium je rozděleno do tří let, tedy šesti semestrů. Studium je mezioborové, výuku zajišťují naši pedagogové (mechanika, informatika) a pedagogové z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií (elektrotechnika, elektronika), která sousedí s naší fakultou. Získáš poměrně široké spektrum znalostí a dovedností. Důležitou součástí výuky jsou praktická cvičení, která probíhají v Mechatronické laboratoři FSI. Studenti se mohou zapojit přímo i do projektů, které laboratoř realizuje s firmami.

Zajímá tě přesná skladba předmětů v jednotlivých semestrech a ročnících? Kompletní přehled studi a v prvním ročníku najdeš zde, alespoń orientační představu o skladě v dalších ročních najdeš zde.

Uvažuješ o studiu v zahraničí?

Máš možnost účastnit se stáží na zahraničních univerzitách např. z těchto zemí: Německo, Polsko, Irsko, Portugalsko. Kromě toho nabízíme také možnosti zahraničních exkurzí či krátkodobých stáží i v některých zahraničních firmách.

Co tě čeká po ukončení studia?

Atraktivita oboru přímo souvisí s velmi dobrými perspektivami absolventů na trhu práce. Mechatronici mohou pracovat jak ve strojírenských, tak i elektrotechnických průmyslových firmách. Naši absolventi nacházejí uplatnění ve firmách jako Honeywell, Bosch, Škoda, Unis, Porsche Engineering, Mercedes-Benz Technology, ale i ve spoustě dalších. Navíc „mechatronický přístup” k řešení problémů se stále více uplatňuje i v ekonomice, biomedicínství i v obchodě.

A ještě jedná důležitá informace: mezi absolventy FSI mají mechatronici nejvyšší nástupní platy!

SAMOZŘEJMĚ MÁŠ TAKÉ MOŽNOST pokračovat v navazujícím magisterského studiu a získat titul inženýr.

Máš zájem studovat Mechatroniku? Pak si podej E-přihlášku:

Podat přihlášku

Tab 1 - B-MET

 1. Od 1. ledna 2022 do 31. března 2022 si podej e-prihlasku.
 2. Nezapomeň včas uhradit poplatek! (Veškeré podklady k platbě zjistíš v e-prihlasce.)
 3. Připrav se na přijímačky! Přijímací zkouška je písemná z matematiky a fyziky. Rozsah odpovídá učivu střední školy. Máš možnost přihlásit se do přípravných kurzů matematiky a fyziky, které pořádáme.
 4. Přijímačky se budou konat 14. až 17. června 2022. Nejméně jeden měsíc před termínem od nás obdržíš pozvánku. (Případnou omluvu nepřítomnosti je třeba podat písemně na studijní oddělení FSI VUT v Brně. Omluvený uchazeč může zkoušku vykonat v náhradním termínu 22. června 2022.)

Tab 2 - B-MET

Ano, pokud splňuješ alespoň jednu z následujících podmínek:

 • V roce 2022 studuješ v posledním ročníku střední školy a přitom dosáhneš studijního průměru do 1,8. (Studijní průměr se vypočítá jako aritmetický průměr z aritmetických průměrů známek na závěrečných vysvědčeních 1., 2. a 3. ročníku a na pololetním vysvědčení 4. ročníku střední školy.)
 • U maturity v roce 2022 dosáhneš v matematice nebo fyzice klasifikace výborně nebo chvalitebně.
 • V Národní srovnávací zkoušce z matematiky v roce 2022 se umístíš mezi 50 % nejlepších.
 • V roce 2022 uspěješ ve výběrové zkoušce ze středoškolské matematiky v rámci nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky (nazývané Matematika+).
 • Dosáhneš alespoň 50 % bodů v závěrečném testu konaném v roce 2022 v rámci přípravného kurzu matematiky nebo v rámci přípravného kurzu fyziky na FSI.
 • Patříš mezi nejlepší týmy, které se účastnily soutěží pořádaných fakultou (Internetová matematická olympiáda, Roboti@fsi).
 • Jsou i další možnosti. Přesné znění podmínek najdeš na www.fme.vutbr.cz.

Máš další dotazy?

 • Pošli dotaz na studijní oddělení: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Pošli zprávu přes facebook