Stavba strojů a zařízení

Hilšer

Baví tě spíše praktická část strojního inženýrství, než ta teoretická? Zajímají tě konstrukce? Pak je Stavba strojů a zařízení právě pro tebe! Já se zde naučil mnoho věcí, které jsem pak využil při konstrukci rámu závodního monopostu v projektu formule student. 

Pavel Hilšer

Chceš vědět více?

Angličáky přenech mladšímu bráchovi a nauč se na strojárně navrhovat a konstruovat vlastní vozidla a průmyslové stroje! Naučíme tě základy moderních konstrukcí ve stavbě strojů, včetně počítačového navrhování strojních konstrukcí. Během studia se můžeš specializovat na dvě základní oblasti – dopravní a manipulační techniku, nebo na stavbu výrobních strojů. Podle zaměření se pak můžeš soustředit v navazujícím studiu buď na automobilní a dopravní inženýrství, nebo na stavbu výrobních strojů. Anebo můžeš jít po škole pracovat a získávat praxi ve firmách.

Co tě čeká během studia?

Máš před sebou tříleté studium rozdělené do šesti semestrů. V prvním ročníku budeš studovat Strojírenství, které je společné pro více studií nabízených na FSI. (Pozn.: Na Strojírenství je třeba podat přihlášku. Přihláška přímo na Stavbu strojů a zařízení není možná.)

Ve druhém a třetí ročníku se můžeš těšit na odbornější předměty, např. Hydraulické stroje, Automobily, Dopravní a manipulační zařízení, Roboty a manipulátory.

Zajímá tě přesná skladba předmětů v jednotlivých semestrech a ročnících? Kompletní přehled prvního ročníku najdeš zde a vyšších ročníků najdeš zde.

Uvažuješ o studiu v zahraničí?

V rámci výměnného programu ERASMUS+ mají studenti možnost studovat na partnerských zahraničích technických univerzitách. Pokud budeš mít zájem, poskytneme ti informace o konkrétních pobytech.

Co tě čeká po ukončení studia?

Snadno najdeš uplatnění u domácích i zahraničních firem, kde se můžeš zabývat navrhováním strojů a zařízení. Můžeš být např. konstruktérem, technikem ve zkušebně, provozním pracovníkem.

Ale také máš MOŽNOST VE STUDIU POKRAČOVAT v jednom ze dvou dvouletých navazujících magisterských studií.

Máš zájem studovat Stavbu strojů a zařízení? Pak si podej E-přihlášku:

Podat přihlášku

Tab 1 - B-SSZ

 1. Od 1. ledna 2022 do 14. srpna 2022 si podej e-prihlasku.
 2. Nezapomeň včas uhradit poplatek! (Veškeré podklady k platbě zjistíš v e-prihlasce.)
 3. Připrav se na přijímačky! Přijímací zkouška je písemná z matematiky a fyziky. Rozsah odpovídá učivu střední školy. Máš možnost přihlásit se do přípravných kurzů matematiky a fyziky, které pořádáme.
 4. Přijímačky se budou konat 14. až 17. června 2022. Nejméně jeden měsíc před termínem od nás obdržíš pozvánku. (Případnou omluvu nepřítomnosti je třeba podat písemně na studijní oddělení FSI VUT v Brně. Omluvený uchazeč může zkoušku vykonat v náhradním termínu 22. června 2022.)

Tab 2 - B-SSZ

Ano, pokud splňuješ alespoň jednu z následujících podmínek:

 • V roce 2022 studuješ v posledním ročníku střední školy a přitom dosáhneš studijního průměru do 2,4. (Studijní průměr se vypočítá jako aritmetický průměr z aritmetických průměrů známek na závěrečných vysvědčeních 1., 2. a 3. ročníku a na pololetním vysvědčení 4. ročníku střední školy.)
 • U maturity v roce 2022 dosáhneš v matematice nebo fyzice klasifikace výborně nebo chvalitebně.
 • V Národní srovnávací zkoušce z matematiky v roce 2022 se umístíš mezi 50 % nejlepších.
 • V roce 2022 uspěješ ve výběrové zkoušce ze středoškolské matematiky v rámci nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky (nazývané Matematika+).
 • Dosáhneš alespoň 50 % bodů v závěrečném testu konaném v roce 2022 v rámci přípravného kurzu matematiky nebo v rámci přípravného kurzu fyziky na FSI.
 • Patříš mezi nejlepší týmy, které se účastnily soutěží pořádaných fakultou (Internetová matematická olympiáda, Roboti@fsi).
 • Jsou i další možnosti. Přesné znění podmínek najdeš na www.fme.vutbr.cz.

Máš další dotazy?

 • Pošli dotaz na studijní oddělení: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Pošli zprávu přes facebook