Strojírenská technologie

Radek Spáčil
Strojírenská technologie je spojením mezi konstrukcí a výrobou, tomu odpovídá i náplň studia, které je orientováno spíše do praxe. Nakonec budeš schopen navrhnout a vymodelovat vlastní součást, kterou si zvládneš na stroji sám vyrobit. Technika a strojírenská technologie se nikdy nepřestanou rozvíjet, z toho důvodu se pro ně člověk dokáže lehce nadchnout, a ze studia se stává zábava.

Radek Spáčil

Chceš vědět více?

Jestli chceš nakouknout pod pokličku obrábění, tváření, svařování nebo slévání, pak pro tebe bude studium Strojírenská technologie to pravé. Vše si vyzkoušíš ručně, ale i s pomocí moderních technologií. Neminou tě různé exkurze ve výrobních firmách u nás i v zahraničí a kurzy a semináře zaměřené na nejaktuálnější trendy v oboru.

Co tě čeká během studia?

Máš před sebou tříleté studium rozdělené do šesti semestrů. V prvním ročníku budeš studovat Strojírenství, které je společné pro více studií nabízených na FSI. (Pozn.: Na Strojírenství je třeba podat přihlášku. Přihláška přímo na Strojírenskou technologii není možná.)

Dále se seznámíš s teoretickými i praktickými technologiemi obrábění, tváření, svařování i slévání od základních ručních operací až po složité a náročné technologické operace, vše s důrazem na počítačovou podporu.

Zajímá tě přesná skladba předmětů v jednotlivých semestrech a ročnících? Kompletní přehled prvního ročníku najdeš zde a vyšších ročníků najdeš zde.

Uvažuješ o studiu v zahraničí?

V rámci výměnného programu ERASMUS+ mají studenti možnost studovat na partnerských zahraničích technických univerzitách. Pokud budeš mít zájem, poskytneme ti informace o konkrétních pobytech.

Co tě čeká po ukončení studia?

Jako specialista na výrobní technologie najdeš velmi snadno uplatnění. Zájem o tebe budou mít ve strojírenských firmách (např. ČKD Blansko, a.s., Slovácké strojírny, a.s., ABB Brno, a.s., Frencken Brno, s.r.o., Bosch Diesel, s.r.o.), ale i v chemickém či elektronickém průmyslu, v organizacích zabývajících se řízením procesů nebo vědeckovýzkumnou činností.

Ale také máš MOŽNOST VE STUDIU POKRAČOVAT! Na strojárně můžeš titul inženýr získat v jednom z navazujících magisterských studií.

 

Máš zájem studovat Strojírenskou technologii? Pak si podej E-přihlášku:

Podat přihlášku

Tab 1 - B-STG

 1. Od 1. ledna 2022 do 31. března 2022 si podej e-prihlasku.
 2. Nezapomeň včas uhradit poplatek! (Veškeré podklady k platbě zjistíš v e-prihlasce.)
 3. Připrav se na přijímačky! Přijímací zkouška je písemná z matematiky a fyziky. Rozsah odpovídá učivu střední školy. Máš možnost přihlásit se do přípravných kurzů matematiky a fyziky, které pořádáme.
 4. Přijímačky se budou konat 14. až 17. června 2022. Nejméně jeden měsíc před termínem od nás obdržíš pozvánku. (Případnou omluvu nepřítomnosti je třeba podat písemně na studijní oddělení FSI VUT v Brně. Omluvený uchazeč může zkoušku vykonat v náhradním termínu 22. června 2022.)

Tab 2 - B-STG

Ano, pokud splňuješ alespoň jednu z následujících podmínek:

 • V roce 2022 studuješ v posledním ročníku střední školy a přitom dosáhneš studijního průměru do 2,4. (Studijní průměr se vypočítá jako aritmetický průměr z aritmetických průměrů známek na závěrečných vysvědčeních 1., 2. a 3. ročníku a na pololetním vysvědčení 4. ročníku střední školy.)
 • U maturity v roce 2022 dosáhneš v matematice nebo fyzice klasifikace výborně nebo chvalitebně.
 • V Národní srovnávací zkoušce z matematiky v roce 2022 se umístíš mezi 50 % nejlepších.
 • V roce 2022 uspěješ ve výběrové zkoušce ze středoškolské matematiky v rámci nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky (nazývané Matematika+).
 • Dosáhneš alespoň 50 % bodů v závěrečném testu konaném v roce 2022 v rámci přípravného kurzu matematiky nebo v rámci přípravného kurzu fyziky na FSI.
 • Patříš mezi nejlepší týmy, které se účastnily soutěží pořádaných fakultou (Internetová matematická olympiáda, Roboti@fsi).
 • Jsou i další možnosti. Přesné znění podmínek najdeš na www.fme.vutbr.cz.

Máš další dotazy?

 • Pošli dotaz na studijní oddělení: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Pošli zprávu přes facebook