Základy strojního inženýrství

List

Pro studenty, kteří ještě nemají zcela jasno o své budoucnosti, je obecné studium ideální volbou. Student je během bakalářského studia seznámen s předměty z různých oblastí technického světa a získá všeobecný přehled. Na základě této zkušenosti si může dále vybrat již konkrétně zaměřené navazující magisterské studium.

Jaroslav List

Chceš vědět více?

Široký rozhled, hluboké odborné znalosti ze strojírenství a možnost si vybrat jakékoliv zaměření v navazujícím magisterském studiu bez omezení. Takové jsou výhody Základů strojního inženýrství, kdy si během studia můžeš vyzkoušet různé oblasti a zjistit, co tě baví nejvíc, a později se na tuto oblast zaměřit.

Co tě čeká během studia?

Studium trvá tři roky a je rozděleno do šesti semestrů. V prvním ročníku se můžeš těšit především na předměty obecného teoretického základu, jako je matematika, geometrie, fyzika, chemie, ale i angličtina. Postupně budou přibývat předměty z oblasti strojního inženýrství, např. mechanika tuhých a poddajných těles, nauka o materiálu, termomechanika a hydromechanika, i předměty zaměřené na strojírenské technologie.

Zajímá tě přesná skladba předmětů v jednotlivých semestrech a ročnících? Kompletní přehled najdeš zde.

Uvažuješ o studiu v zahraničí?

Máme uzavřené smlouvy s mnoha univerzitami po celém světě. Pokud budeš mít zájem, poskytneme ti veškeré informace o možnostech studia v zahraničí.

Co tě čeká po ukončení studia?

Budeš výborně připravený na navazující magisterské studium u nás na strojárně, ale i na jiné vysoké škola příslušného zaměření. Uvažovat samozřejmě můžeš i o studiu v zahraničí.

U nás na strojárně budeš mít na výběr z několika navazujících magisterských programů a specializací, kde ukončíš dvouleté studium získáním vysněného titulu inženýr.

Jaké to jsou?

 • Aplikovaná informatika a řízení, Automobilní a dopravní inženýrství, Biomechanika, Energetické inženýrství, Fluidní inženýrství, Industrial engineering, Inženýrská mechanika, Konstrukční inženýrství, Kvalita, spolehlivost a bezpečnost, Moderní technologie a osvětlovacích soustav, Stavba letadel, Technika prostředí, Technologie provozu letadlové a letištní techniky, Procesní inženýrství, Přesná mechanika a optika, Slévárenský technologie, Strojírenská technologie, Strojírenská technologie a průmyslový management, Výrobní systémy, Výrobní stroje, systémy a roboty

Pokud se však nakonec rozhodneš ve studiu nepokračovat, nebudeš mít problém s nalezením vhodného pracovního místa. Technicky vzdělaných lidí je v současnosti nedostatek! Bude o tebe zájem ve vývojových, konstrukčních i strojírenských firmách, ale uplatit se můžeš i ve službách a obchodu.

Máš zájem studovat Základy strojního inženýrství? Pak si podej E-přihlášku:

Podat přihlášku

Tab 1 - B-STI

 1. Od 1. ledna 2021 do 21. března 2021 si podej e-prihlasku.
 2. Nezapomeň včas uhradit poplatek! (Veškeré podklady k platbě zjistíš v e-prihlasce.)
 3. Připrav se na přijímačky! Přijímací zkouška je písemná z matematiky a fyziky. Rozsah odpovídá učivu střední školy. Máš možnost přihlásit se do přípravných kurzů matematiky a fyziky, které pořádáme.
 4. Přijímačky se budou konat 15. až 18. června 2021. Nejméně jeden měsíc před termínem od nás obdržíš pozvánku. (Případnou omluvu nepřítomnosti je třeba podat písemně na studijní oddělení FSI VUT v Brně. Omluvený uchazeč může zkoušku vykonat v náhradním termínu 23. června 2021.)

Tab 2 - B-STI

Ano, pokud splňuješ alespoň jednu z následujících podmínek:

 • V roce 2021 studuješ v posledním ročníku střední školy a přitom dosáhneš studijního průměru do 2,1. (Studijní průměr se vypočítá jako aritmetický průměr z aritmetických průměrů známek na závěrečných vysvědčeních 1., 2. a 3. ročníku a na pololetním vysvědčení 4. ročníku střední školy.)
 • U maturity v roce 2021 dosáhneš v matematice nebo fyzice klasifikace výborně nebo chvalitebně.
 • V Národní srovnávací zkoušce z matematiky v roce 2021 se umístíš mezi 50 % nejlepších.
 • V roce 2021 uspěješ ve výběrové zkoušce ze středoškolské matematiky v rámci nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky (nazývané Matematika+).
 • Dosáhneš alespoň 50 % bodů v závěrečném testu konaném v roce 2021 v rámci přípravného kurzu matematiky nebo v rámci přípravného kurzu fyziky na FSI.
 • Patříš mezi nejlepší týmy, které se účastnily soutěží pořádaných fakultou (Internetová matematická olympiáda, Roboti@fsi).
 • Jsou i další možnosti. Přesné znění podmínek najdeš na www.fme.vutbr.cz.

Máš další dotazy?

 • Pošli dotaz na studijní oddělení: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Pošli zprávu přes facebook